Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Objednávka na vypracovanie rešerše

 Žiadateľ (meno a priezvisko, číslo čit.preukazu) :

 Trvalé bydlisko (adresa) :

 Škola (u študentov) :

 Kontakt (e-mail, telefón) :

 Názov rešerše (názov témy v slovenčine) :

 Kľúčové slová (pojmy, resp. o čom chcete v práci písať):

 Účel rešerše : seminárna p.   bakalárska p.     diplomová p.    rigorózna p.iné

(hodiace sa podškrtnite)

 

 Druhy dokumentov :   knihy        články        iné

(hodiace sa podškrtnite)

 

 Manipulačný poplatok :     3,00 €         (registrovaný čitateľ)

                                               5,00 €         (neregistrovaný čitateľ)

                                               0,10 € / 1 str (tlačený výstup)

 

 Oznámiť vyzdvihnutie rešerše mailom?       ÁNO / NIE

 (nezabudnite uviesť svoju platnú mailovú adresu v kontaktoch)

 

  Dátum :                                                      Podpis :