Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Super User

Výpožičný čas knižnice

Pondelok 12:00 - 16:00

Utorok    7:30 - 18:00

Streda    7:30 - 18:00

Štvrtok   7:30 - 18:00

Piatok     7:30 - 18:00

Sobota    7:30 - 12:00

 

Ako sa stať čitateľom knižnice?

Čitateľom sa môže stať občan SR, člen rodiny alebo cudzinec po zaregistrovaní sa a zaplatení poplatku. Ten vystaví pracovník knižnice po predložení platného preukazu totožnosti a podpísaní prehlásenia o dodržiavaní jednotlivých ustanovení knižničného poriadku. Osobné údaje čitateľa sú chránené podľa zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak občan neuvedie údaje, ktoré oprávňuje získať Záväzné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 1/2005, nemôže byť zapísaný za čitateľa. Čitateľský preukaz oprávňuje čitateľa využívať služby knižnice po dobu 12 mesiacov od vydania preukazu.