Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

  1. Registračné poplatky

1.1. Zápisné na 1 rok

deti do 15 rokov

2,00

dôchodcovia

2,50

dospelí

5,00

rodinné zápisné

6,00

1.2. Vydanie duplikátu čitateľského preukazu a preukazu PAUŠÁL plus

1,00

 

  1. Poplatky za špeciálne služby :

2.1. Oznámenie o rezervovaní 1 dokumentu - písomné

0,70

-       rezervovanie on-line

0,20

2.2. Tuzemská MVS

 

1 dokument (poštovné a balné )

3,00

-          fotokópia – poplatok určený požičiavajúcou knižnicou, resp. podľa cenníka za kopírovacie služby

 

        Medzinárodná MVS :

13,00

2.3. Rešerš

 

- manipulačný poplatok - registrovaný čitateľ

3,00

- manipulačný poplatok - neregistrovaný čitatel

5,00

- tlačený výstup

0,10/strana

2.4. Kopírovacie služby :

A4 / A3

- jednostranne

0,10 / 0,17

- dvojstranne

0,17/ 0,33

2.5. Vytlačenie 1 strany textu (výstup z počítača a pod.)

0,10

2.6. Zhotovenie hrebeňovej väzby na 1 dokument

1,0

2.7. PAUŠÁL plus :

3,50

 

  1. Sankčné poplatky

3.1. Poplatok z omeškania za 1 dokument a 1 deň omeškania

0,02

3.2. Upomienky

 

       - upomienka

0,70

       - riaditeľská upomienka

2,00

       - advokátska upomienka – pokus o zmier

3,50

3.3. Podanie na súd

50,00

3.4. Manipulačný poplatok

3,00

3.5. Poškodenie dokumentu

3,00

3.6. Zničenie a poškodenie etikety čiarového kódu

0,70

3.7. Zničenie a poškodenie obalu z PVC

0,20

Konverzný kurz 1 EUR  =  30,1260 SK

 

POZNÁMKY:

- k cenníku : Pracovník knižnice vydá čitateľovi na požiadanie doklad o zaplatení poplatku.

- k bodu 1.1. : Rodinné zápisné platí pre jedného z rodičov a jeho vlastné deti do 15 rokov bez obmedzenia počtu.

- k bodu 2.3. : Manipulačný poplatok za vypracovanie rešerše sa platí vopred.

- k bodu 2.7. : PAUŠÁL plus = tlač 5 strán A/4 na laserovej tlačiarni alebo kopírovanie 5 strán textu z fondu knižnice + hrebeňová väzba 2 dokumentov.

 

V Humennom 1.1.2014

Ing.Mária Daňová

riaditeľka

Vihorlatskej knižnice v Humennom