Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

ROK 2020

6.Zmluva č.592/KUL/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné - 18.7.2020

5.Zmluva o poskytnutí fin,prostriedkov č. 20-513-01894 - 10.6.2020

4.Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 20-513-01884 - 10.6.2020

3.Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 20-513-02123 - 29.5.2020

2.Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 20-513-01985 - 29.5.2020

1.Zmluva IS DAWINCI - 3.6.2020

ROK 2019

8. Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 19-514-04221 - 09.08.2019
 
7. Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č.19-513-01875 - 02.08.2019
 
6. Zmluva č.MK-4349-2019-3.2 - 16.07.2019
 
5.Zmluva č.515/2019 - 16.07.2019
 
4. Zmluva č.514/2019 - 16.07.2019
 
3.Smernica o ochrane a spracúvaní osobných údajov - 25.5.2019
 
2. Zmluva o spracúvaní osobných údajov - 30.04.2019
 
1. Dodatok k zmluve 9/7/03/0046/15 - 08.02.2019

ROK 2018

9. Zmluva o dielo č.SK-2018-Z313 - 16.08.2018

8. Zmluva o dielo č.SK-2018-Z312 - 16.08.2018

7. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.18-513-04547 - 3.8.2018

6.Zmluva o dielo CUBS plus, s.r.o - 16.06.2018

5.Zmluva MKSR za rok 2018 číslo: MK-4261/2018/3.2 - 08.06.2018

4.Zmluva č.487/2018 - 23.05.2018

3.Zmluva č. 486/2018 o poskytnutí dotácie VZN č.92/2008 - 23.5.2018

2.Zmluva o dodávke elektriny - č.5100317731C - 29.05.2018

1.Dodatok k mandátnej zmluve č.107 - 01.05.2018

ROK 2017

9.Zmluva o servisnom prenájme rohoží - 25.10.2017

8.Zmluva o poskytovaní fin.prostriedkov č.17-513-02515 - 31.08.2017

7.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb A8500297 - 21.07.2017

6.Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb A2197439 - 21.07.2017

5.Dodatok č.2 ku Komisionálnej zmluve zo dňa 26.10.2011 - 17.3.2017

4.Zmluva č.242/2017

3.Zmluva č.199/2017

2.Zmluva MK-4321/2017/3.2

1.Zmluva o dielo č.01/05/2017

ROK 2016

7.Dodatok k zmluve č.16-612-03336

6.Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-611-03549

5.Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-613-02863

4. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-612-03336

3.Zmluva č.328/2016 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.92/2008

2.Zmluva č.326/2016 o poskytnutí dotácie v zmylse VZN č.92/2008

1.Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2016 číslo: MK-4535/2016/ 3,2

ROK 2015

6. Dohoda č.15/35/25A/121 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby

5. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z dotácie rozpočtu MKSR č.298/2015/OK

4. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z dotácie rozpočtu MKSR č.276/2015/OK

3. Zmluva č. 558/2015 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.92/2008

2. Zmluva č. 559/2015 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.92/2008

1. Zmluva o poskytovani služby technickej ochrany objektu číslo: 9/7/03/0046/15

ROK 2014

16. Rámcová kúpna zmluva č.5/2014

15. Rámcová kúpna zmluva č.4/2014

14. Rámcová kúpna zmluva č.3/2014

13. Rámcová kúpna zmluva č.2/2014

12. Rámcová kúpna zmluva č.1/2014

11. Zmluva č.3/2014 - o poskytovaní činnosti pracovnej zdravotnej služby

10. Zmluva o dielo - 90.vyročie knižnice

9. Zmluva samoobslužná jednotka na vracane dokumentov - BIBLIOBOX

8. Zmluva o dielo-Projektová dokumentácia

7. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.528/2014

6. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.527/2014

5. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č.525/2014

4. Zmluva o dielo č.09/2014

3. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č.215/2014/OK

2. Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č.205/2014/OK

1. Zmluva bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov

ROK 2013

Dohoda č.15 na vykonávanie aktivačnej činnosti - č.1

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.338/2013 - č.2

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.393/2013 - č.3

Zmluva o poskytnutí dotácie č.856/2013 - č.4

Zmluva o poskytnutí dotácie č.855/2013 - č.5