Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

V piatok 5.4.2019 sa v knižnici uskutočnila beseda o najnovšej knihe Humenčana Maroša Andrejčíka – Ja, hviezda Michaela, ktorá je určená čitateľom od 12 rokov. Pozvanie porozprávať sa o tejto knihe prijali žiaci druhého stupňa ZŠ Kudlovská. Tri žiačky šiesteho ročníka si úryvok z knihy dokonca pripravili ako zdramatizovanú scénku, čím rozprávanie obohatili nezvyčajným spôsobom.

Hovorilo sa o obľúbených učiteľoch a neobľúbených predmetoch, o dobrých a zlých ľudských vlastnostiach, ale aj o písaní všeobecne. Deti sa zamýšľali aj nad tým, či je ťažšie písať poéziu alebo prózu a či sa vie dospelý spisovateľ vžiť do kože tínedžera. Beseda skončila konštatovaním, že si knihu Ja, hviezda Michaela chcú prečítať i tí, ktorí ju ešte nečítali...

Viac foto tu...