Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Hosťom aprílovej besedy, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, bol 2.4.2019 spisovateľ Milan Zelinka. Rodák z Igramu pri Trnave, o ktorom však my s hrdosťou vravíme, že je náš, keďže jeho život je už niekoľko desaťročí spätý s mestom Humenné a obcou Papín, prezentoval svoju najnovšiu knihu – Blízke diaľavy.

Zbierka deviatich poviedok je postavená na tom, v čom je Milan Zelinka najsilnejší. Na ľudskosti a dôvernej znalosti duše a povahy človeka. Besedu obohatilo vystúpenie folklórneho súboru z Papína pod vedením umeleckej vedúcej Klaudie Kováčovej. O ilustráciách v knihe rozprávala ilustrátorka Alexandra Vasiľová a spisovateľ Marián Šimkulič prečítal ďakovný list riaditeľa vydavateľstva Matice slovenskej, pod ktorého hlavičkou kniha Blízke diaľavy v roku 2018 vyšla.

Viac foto tu...