Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Scenárista, režisér a herec Kladzanskeho ĽUdoveho Divadla (KĽUD) Jozef Jenčo humorným spôsobom, keď bol v jednej osobe moderátorom, spisovateľom i hudobnou vložkou predstavil žiakom humenských základných škôl svoju knihu „Vichodňarske rozpravočki“. Táto unikátna kniha je napísaná po vychodniarsky. Jožko Jenčo navodil svojim čítaním veselú atmosféru.

Do dramatizácie rozprávky „O medovníkovej chalúpke“ dokonca zapojil žiakov i učiteľku. Rozprávočky napísal preto, že deti prestávajú rozumieť miestnemu dialektu. Doma už prakticky nehutoria, nehvaria a nerečuju, ale o to radšej používajú cudzie a slangové výrazy, takže je to v podstate aj taká vyučovacia pomôcka.

Viac foto tu...