Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Vo štvrtok 7.marca sa vo Vihorlatskej knižnici uskutočnilo stretnutie členov Asociácie priateľov Francúzska na hornom Zemplíne. Išlo o Valné zhromaždenie organizácie s pevne stanoveným programom, v rámci ktorého zhodnotili činnosť uplynulého roka, oboznámili sa s aktivitami naplánovanými na rok 2019 a vďaka pripravenej prezentácii si pripomenuli najzaujímavejšie podujatia, ktorých sa spoločne zúčastnili. Členovia Asociácie si zvolili výbor, ktorý bude organizáciu viesť v najbližšom období. Oficiálnu časť obohatili kultúrnym programom žiaci a pedagógovia zo ZUŠ na Mierovej ulici. V následnej neoficiálnej časti boli prezentované vône a chute Francúzska a zazneli literárne úryvky zo života Francúzov zachytené očami cudzincov.