Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

                                     INFORMÁCIE PRE ČITATEĽOV

Každý návštevník je pri vstupe do budovy povinný mať rúško, prípadne mať prekrytý nos a ústa šálom či šatkou. Pri vstupe do budovy aj pred jednotlivými oddeleniami budú na viditeľných miestach umiestnené dezinfekčné prípravky na ruky, ktoré je každý návštevník povinný použiť.

Od 8.6.2020 je čitateľom znovu povolený vstup do jednotlivých oddelení. Čitatelia sú však povinní používať návleky resp. vlastné prezuvky.

Maximálny čas strávený v študovni a čitárni je 60 minút.

       Sociálne zariadenie zatiaľ ostáva pre verejnosť zatvorené. 

                        Podľa aktuálne platných usmernení môže byť v knižnici maximálne 24 používateľov.

                                             V každom oddelení teda 6 používateľov.

 Všetky tieto opatrenia sú realizované na základe odporúčaní vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR, Slovenskou asociáciou knižníc a Slovenskou národnou knižnicou v Martine.