Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Vihorlatská knižnica v Humennom zrealizovala v týždni od 11. do 15.10.2021 projekt, ktorého cieľom bolo pomocou literatúry a čítania spojiť inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Počas piatich dní pripravila na piatich miestach päť besied s piatimi spisovateľmi či spisovateľkami.
V pondelok sa so študentmi Obchodnej akadémie stretla scenáristka a laureátka ceny Anasoft litera 2020, Alenka Sabuchová. V utorok rozprával študentom Gymnázia arm. gen. L. Svobodu o svojej tvorbe, z ktorej aj čítal bloger, novinár a prekladateľ, Samuel Marec. V stredu sa beseda s čítačkou uskutočnila na pôde organizátorov, teda vo Vihorlatskej knižnici. Pozvanie na ňu prijal Humenčan, pedagóg, prekladateľ a literárny teoretik, Marián Andričík, ktorého prvý slovenský preklad anglického národného eposu Stratený raj od Johna Miltona bol označený ako Knižná udalosť roka 2020 a prekladateľ zaň získal aj ocenenie Krištáľové krídlo. Priestor na poéziu a teoretizovanie o nej bol vo štvrtok vo Vihorlatskom múzeu, kde bol hosťom básnik, prekladateľ a tiež pedagóg, Marián Milčák. Päťdňové podujatie ukončilo autorské čítanie Jany Plauchovej, ktorá je autorkou štyroch sci-fi románov a zo svojich diel čítala na tom najpatričnejšom mieste – vo Vihorlatskej hvezdárni.

Cieľom celého projektu, realizovaného v rámci programu PSK „Kultúra nás spája“, bolo zosieťovať krajské organizácie a prezentovať literatúru, knihy a ich autorov na miestach, ktoré s knihami priamo späté byť nemusia. V každom z týchto miest však majú knihy svoje miesto.

Ďakujeme všetkým zapojeným organizáciám, hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a divákom, ktorí si jednotlivé čítania a rozprávania prišli vypočuť.

Viac foto tu...