Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

15.máj

Medzinárodný deň rodiny - Verejnosť po celom svete si dnes pripomína Svetový/Medzinárodný deň rodiny (World Family Day), ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) v roku 1993. Význam Dňa rodiny spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti.

Na Slovensku sa Deň rodiny organizuje od roku 2009, kedy bol oslavovaný na národnej úrovni. Od roku 2010 sa Deň rodiny slávi na regionálnej úrovni na rôznych miestach Slovenska. Nositeľom myšlienky Dňa rodiny a koordinátorom podujatia v celoslovenskom meradle je Fórum kresťanských inštitúcií.

Viac foto tu...