Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Október - mesiac úcty k starším

Tohoročná dlhá teplá jeseň pohladila svojimi slnečnými lúčmi duše mnohých z nás. Pohladiť duše seniorov v jeseni ich života pekným obrázkom alebo vyjadriť svoju lásku a náklonnosť listom svojim starkým, povzbudiť ich myseľ a náladu sa rozhodlo 125 detí z Humenného a okolia v rámci projektu: Október – mesiac úcty k starším, ktorý organizovala Vihorlatská knižnica v Humennom. Práce žiakov boli vyhodnotené 4. a 5.11.2019, odmenu však napokon získal každý, kto sa do projektu zapojil. Listy, pohľadnice a obrázky sú momentálne vystavené vo vstupných priestoroch a na detskom oddelení knižnice.

Viac foto tu...