Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Múdrosť, skromnosť, pokora, skúsenosti, inteligencia – mix všetkých týchto pozitívnych vlastností vytvára ľudskú bytosť, o ktorej by sme mohli povedať, že je človekom s veľkým Č. Práve taký Človek bol hosťom besedy v našej knižnici vo štvrtok 20.júna 2019. Pozvanie na besedu prijal totiž prezident SČK, špecialista urgentnej medicíny, záchranár, dlhoročný darca krvi a pedagóg, Doc. Viliam Dobiáš. Lekár s nesmiernymi praktickými skúsenosťami, no ešte stále s dostatkom trpezlivosti učiť nových, mladých, neskúsených. V rámci besedy sme sa rozprávali o jeho práci záchranára, odbúravaní stresu súvisiacim s touto prácou, o špecifických prípadoch, s ktorými sa pri výjazdoch stretol a celkom nešpecifickou osamelosťou najmä starších ľudí, pre ktorých je záchranár často tá najbližšia osoba, s ktorou sa môžu porozprávať.

Viliam Dobiáš kladie vo svojej osvetovej činnosti dôraz na prvú pomoc, na nevyhnutnosť jej znalosti u čo najväčšieho počtu ľudí. Pretože podľa štatistík sa až 75% nehôd stane v prítomnosti blízkych ľudí, a tak by každý z nás mal vedieť, čo robiť, ak... Okrem prednášok a besied ponúka svoje znalosti aj v množstve publikácií. V týchto dňoch pracuje spolu s ďalšími odborníkmi na 3.prepracovanom a doplnenom vydaní knihy Prednemocničná urgentná medicína, v ktorom bude zahrnutá aj nemocničná urgentná medicína. Ako z rozhovoru s docentom Dobiášom vyplynulo, v živote človeka je dôležité mať usporiadané rodinné zázemie, aby sa mohol venovať práci, čím nepriamo vzdal hold svojej manželke, pani Marici Dobiášovej, ktorá manžela sprevádzala aj na podujatiach v našom meste.  Beseda so vzácnym človekom obohatila všetkých prítomných, dôkazom čoho bol aj vysoký počet návštevníkov.

Viac foto tu...