Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Napísal: Super User

Manuál rešeršovania v katalógu KIS3G

 • Otvoríme si stránku https://www.kis3g.sk/
 • V ľavej časti obrazovky vyberieme možnosti vyhľadávania: Všetky dokumenty
 • Vyberieme možnosti rešeršovania: Indexy alebo na hornej čiernej lište Kľúčové slová
 • Po zadaní rešeršnej požiadavky sa nám zobrazia vyhľadané záznamy
 • Z vyhľadaných záznamov si vyberáme potrebné záznamy do košíka
 • Záznamy sú v stručnom zobrazení, ktoré obsahuje meno autora, názov, vydavateľa a rozsah
 • Klikom na „exempláre" sa dostaneme na „zoznam exemplárov", kde sa môžeme dozvedieť informáciu, či kniha je požičaná alebo dostupná
 • Po kliku na „exempláre" sa nám zobrazí záznam a „zoznam exemplárov"
 • Zakliknutím „Vybrať do košíka" sa záznam ešte neuloží do košíka
 • Na spodnej časti každej strany nesmieme zabudnúť vybrané záznamy Uložiť do košíka
 • Až po uložení do košíka môžete ísť na nasledujúcu stranu
 • Koľko je uložených záznamov v košíku môžete vidieť na ľavej strane Počet titulov v košíku:
 • Maximálny počet záznamov v košíku je 99
 • V košíku sa nachádzajú záznamy v skrátenom formáte
 • Na hornej čiernej lište kliknete na KOŠÍK
 • Záznamy môžete z košíka vymazať, uložiť alebo poslať e-mailom: ODOSLAŤ
 • Pre uloženie: File / Save as
 • Pre tlač : File / Print