Napísal: Super User

Poskytuje základné výpožičné služby pre čitateľov nad 15 rokov, rezervovanie dokumentov, konzultačné služby, informačnú výchovu pre žiakov stredných škôl, literatúru a časopisy z oblasti prírodných, technických vied, zdravotníctva, jazykovedy, športu ...