Od začiatku roka sa vždy v jeden piatok v mesiaci vo Vihorlatskej knižnici stretávame s členmi a sympatizantmi združenia Csemadok pri kultúrne obohacujúcej prednáške. Keďže knižnica je aktuálne kvôli rekonštrukcii zatvorená, stretli sme sa v MsKS. Po privítaní predsedníčkou Csemadoku, Marikou Vargovičovou, nám následne 27.10.2023 Jozef Füry priblížil históriu maďarských operiet ako aj životné osudy ich autorov. Najznámejšie a najslávnejšie operety sme si v krátkych úryvkoch mali možnosť aj vypočuť.

Mestskému kultúrnemu stredisku ďakujeme za ústretovosť a poskytnutie výstavnej miestnosti.

Fotogaléria