Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Rusínske dychové hudby

Každá publikácia, ktorá sa venuje histórii regiónu a národnostiam, ktoré v ňom žijú, slúži ako uchovávanie pamäte pre ďalšie generácie. Osvetový pracovník, člen vedenia FS Chemlon, zakladateľ Súkromnej základnej umeleckej školy v Humennom či nositeľ Ceny mesta Humenné, Miroslav Kerekanič, je človek, ktorého život je spätý s hudbou. V roku 2018 vydal publikáciu, do ktorej pretavil svoje znalosti a výsledky dlhodobej mravčej práce – Rusínske dychové hudby. Verejnosti v nej ponúka prehľad histórie Rusínov, ich vklad do kultúry a najmä prehľad vzniku, rozvoja ako aj postupného zániku špecifického hudobného žánra – rusínskych dychových hudieb. O spomínanej knihe sme hovorili v utorok 7.septembra 2021 na pôde knižnice. Besedu svojím vystúpením spestrili ženské spevácke trio Zornica a dievčenská spevácka skupina Bosoročky.

Viac foto tu...