Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Nežná 30

V utorok 19.11.2019 sme na pôde Vihorlatskej knižnice diskutovali o tom, čo pre našich hostí znamenal November 1989. Kým vtedy boli, na čom sa podieľali a akým spôsobom sa im v priebehu niekoľkých dní a týždňov zmenil život. Marika Mišková (kultúrna a osvetová pracovníčka), Pavol Ďugoš (dlhoročný pedagóg a riaditeľ školy) a Martin Lichman (vtedy študent VŠ, dnes energetik) sa podelili o svoje skúsenosti, zážitky, dojmy a radosti spred 30tich rokov. O možnosti zhodnotenia tridsaťročných udalostí rozprával erudovaný odborník, historik Dušan Kováč, podľa ktorého práve vtedy začala naša spoločná práca na demokracii a slobode. A stále trvá.

  

Na diskusii sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť spoluzakladateľka VPN v Humennom, Zuzana Dzivjaková, ktorá nám však svoje odpovede poslala mailom a niečo z nich aj zaznelo: „Sloboda sa dá veľmi rýchlo stratiť, a to predovšetkým nezáujmom o veci verejné, toleranciou zla v akejkoľvek podobe, nekonaním dobra.“

Súčasťou spomienkového stretnutia bolo premietanie fotografií Petra Tymeša a odvysielanie záberov Humenskej televízie z generálneho štrajku 27.11.1989.
Pripravené výstavy tematických kníh budú  knižnici inštalované do konca mesiaca november.

Viac foto tu...