Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Októbrové podujatia

Október- Mesiac úcty k starším

Pozvánka na besedu

Liečebné hladovanie

RNDr. Jozef Valuch, Csc. je vyštudovaný biochemik, toxikológ zo Súdnolekárskeho pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Bratislave. Zdravotné dôvody ho priviedli k procesu známemu ako liečebné hladovanie. Po vlastných pozitívnych skúsenostiach sa problematikou začal zaoberať odbornejšie a už niekoľko rokov o nej prednáša po celom Slovensku. Hoci hladovanie neodporúča úplne všetkým, na pútavej prednáške spojenej s premietaním filmu a intenzívnou diskusiou vysvetlil plusy a mínusy tejto metódy.

                       

                     Viac foto tu...

Rómska rozprávka v Komunitnom centre

V rámci Týždňa slovenských knižníc 2020 sme v Komunitnom centre v Humennom predstavili niekoľko kníh. Boli medzi nimi rozprávky ale aj dobrodružné príbehy, napr. Rómske rozprávky, Čarovné pero, Prečo sú banány zahnuté a iné. Po prvotnom ostychu prečítali úryvok z vybranej knihy aj prítomní chlapci. Hoci viac ako literatúru preferujú, rovnako ako ostatné deti, mobily a elektroniku, nechali sa vtiahnuť do príbehu o Jirkovi z knihy Prašina. Keďže sa ukázalo, že ich záujem je orientovaný najmä na šport, najbližšie sa budeme venovať knihám so športovou tematikou.

                             Viac foto tu...

Detektívna kancelária

Počas Týždňa slovenských knižníc zavítali žiaci ZŠ Pugačevova, ktorí trávili jarné prázdniny v školskom tábore, v stredu 4.marca 2020 aj do našej knižnice. Pripravili sme pre nich v dvoch termínoch po sebe podujatie s názvom Detektívna kancelária. Malí detektívi bravúrne vyriešili dva zložité prípady: jedna skupina odhalila páchateľa, ktorý je zodpovedný za diery v syre a druhá skupiny vyriešila prípad padajúcich jesenných listov.

Dvojica súrodencov, ktorá sa k školákom pridala, dokázala nájsť v knižnici ukryté obálky s inštrukciami a z objavených písmen poskladala slovo, ktoré majú školáci hádam najradšej: prázdniny.

                         Viac foto tu...

 

Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Humennom pod vedením predsedníčky Márie Lukáčovej zorganizovala v spolupráci s Vihorlatskou knižnicou v Humennom 53.ročník recitačnej súťaže poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Aktuálneho ročníka sa zúčastnilo deväť recitátoriek, pričom šesť z nich tvorili študentky stredných škôl patriace do vekovej kategórie do 25 rokov. Zaujímavosťou je, že väčšina študentiek, až na jednu výnimku, recitovala prózu. Odborná porota v zložení Pavol Ďugoš (predseda poroty), Pavlína Kurucová a Ján Olekšák ocenila predovšetkým prednes dlhoročnej recitátorky Anny Sotákovej v najstaršej vekovej kategórii, ktorá má ako bývala učiteľka k literatúre a k umeniu stále blízko. Jej kultivovaný poetický prejav očaril všetkých poslucháčov. Spolu s Annou Sotákovou postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutoční koncom marca v Levoči: Zuzana Švecová (próza nad 40 rokov), Alexandra Harvanová (próza 25 – 40 rokov) a Soňa Diničová (próza do 25 rokov).

                                  

                                    Viac foto tu...             

Kniha roka PSK 2019

Tretí rok po sebe zorganizoval PSK a regionálne knižnice v kraji čitateľskú anketu Kniha roka PSK 2019. Autori, vydavatelia, knižnice a čitatelia nominovali do aktuálneho ročníka súťaže 52 kníh, 21 bolo z krásnej a 31 z odbornej literatúry. Za tie NAJ knihy hlasovalo 2570 hlasujúcich a nás veľmi teší, že v beletrii získali veľký ohlas knihy nominované z nášho regiónu.

           Aj v tomto roku pokračuje knižnica v sérii literárnych večerov. Februárový bol venovaný prehľadu najpredávanejších kníh malých vydavateľstiev za rok 2019. Konkrétne išlo o vydavateľstvá Absynt, Aspekt, Premedia, Slovart, Tatran, Artis Omnis, Inaque, Artforum. Prezradili sme päticu naj kníh za každé z nich, 4 konkrétnym knihám sme sa však venovali intenzívnejšie. Boli to Diana Athill – Niekde ku koncu (vydavateľstvo Aspekt), Julian Barnes – Jediný príbeh (Artforum), Príručka zdravého rozumu (Lovci šarlatánov pod vedením Rolanda Oravského, vydavateľstvo Artis Omnis) a Michail Bulgakov – Majster a Margaréta (Slovart). Víťazov kvízu potešila publikácia Príručka zdravého rozumu.                   Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.                          

                                                                                                                                     Viac foto tu...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Písanie je práca

Prvým hosťom obnoveného knižničného projektu „Svoj príbeh rozpráva 2“, v rámci ktorého predstavíme v tomto roku v našej knižnici deviatich píšucich Humenčanov, bol Peter Getlík. Absolvent literárnej vedy a odborný asistent na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorý v minulom roku získal jednu z ôsmich prémií v 23. ročníku literárnej súťaže Poviedka 2019. Jeho poviedka s názvom „Nelipnú“ vznikla škrtaním rozsiahlejšej novely, kým nezískala tvar, s ktorým bol P. Getlík spokojný a ktorý chcel poslať do súťaže.

Národný týždeň manželstva 2020

Vihorlatská knižnica v Humennom sa v tomto roku opäť zapojila do Národného týždňa manželstva. Zatiaľ čo v predošlom roku sme sa zamerali na širokú verejnosť a dospelých návštevníkov knižnice, tentokrát sme sa orientovali najmä na žiakov základných škôl. Pripravili sme pre nich Literárny kvíz o najznámejších manželských pároch, rodinách a súrodencoch v literatúre. Kvíz bol koncipovaný tak, aby sa v ňom objavili manželia a rodinní príslušníci z rozprávok, slovenskej klasiky ale aj zo svetových diel. Počas týždňa sa kvízu zúčastnili žiaci zo 4 škôl v meste Humenné: ZŠ Kudlovská, ZŠ Jána Švermu, ZŠ Laborecká a CSŠ. Súčasťou podujatia bolo čítanie z vybraných kníh. Žiaci si vypočuli úryvok z diela Anna Kareninova od L. N. Tolstoja alebo z diela Peter a Lucia od R. Rollanda.

 

 

Beseda o fašizme

Čo vieme o fašizme? Každý z nás o ňom niečo vie. Avšak poznáme skôr jeho následky, vieme, k čomu viedol, no nepoznáme jeho teoretické východiská. Práve to mení kniha Fašizmus historika Slovenskej akadémie vied a pedagóga Jakuba Drábika ktorý bol hosťom Vihorlatskej knižnice vo štvrtok 30.januára 2020. Rozprávali sme sa o historických súvislostiach fašistických hnutí v Taliansku, Nemecku, Veľkej Británii a Československu a dotkli sme sa aj súčasnosti. Beseda s Jakubom Drábikom sa určite zaradí medzi tie najpodnetnejšie a najzaujímavejšie, aké sa na pôde našej knižnice odohrali.

„Fašizmus je ako herpes – jeho vírus môžeme mať v tele, ale nikdy neprepukne, ak je imunitný systém v poriadku – ak je však oslabený, ako demokracia dnes, herpes prepukne.“  

Viac foto tu...