Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Aktualita

Plán podujatí

Kniha roka 2021

Výstava Anjelská krása dreva

Poschodie Vihorlatskej knižnice patrí v júli 2021 drevu a anjelom. Pozývame vás na prehliadku drevených sôch a výrobkov z dreva, ktoré vzišli z rúk majstra rezbára, Milana Krajňáka. Rezbár s veľkým srdcom, ktorý sa snaží svojím umením pomáhať ľudom s neľahkým životným osudom, vytvára drevené sochy s príbehom. Aukciami sôch anjelov podporuje deti so svalovou dystrofiou a detskou mozgovou obrnou. S jedným z anjelov sa môžete u nás aj odfotografovať.

Viac foto tu...

Jún 2021 vo Vihorlatskej knižnici

Najobľúbenejším mesiacom všetkých knihomilov, knihovníkov a knihovníčok je marec, mesiac kníh. Keďže ten tohtoročný bol o niečo smutnejší, ako býva zvykom, rozhodli sme sa „urobiť“ marec z júna. Pripravili sme množstvo podujatí pre deti, besedy pre žiakov i dospelých a pre všetky decká do 15 rokov bola pripravená špeciálna ponuka – vytvorenie čitateľského preukazu (alebo obnovenie už existujúceho) úplne zadarmo. S touto ponukou sme oslovili aj všetky základné školy v meste. A výsledok? Celkovo nás navštívilo 16 tried zo 6 ZŠ, obnovili sme 85 detských čitateľských preukazov a pribudlo nám viac ako 250 nových čitateľov. Všetkým im želáme, aby v našej knižnici vždy našli knihy, po akých túžia.

Viac foto tu...

Literárny večer: Knihy vo farbách

Knihy sú väčšinou čierno-biele. Teda vnútri. Ak to nie sú komiksy, knihy pre deti či grafické romány. Napriek tomu môžu obsahovať rôzne farby, chute a vône. Júnový Literárny večer bol zameraný na farby: rozprávali sme o štyroch knihách, ktoré majú farebnosť prezentovanú už v názve. Biele, Červená a bílá, Modrá, Čierna a strieborná – čo všetko sa skrýva pod názvami týchto kníh sa dozvedeli účastníci Literárneho večera 25.6.2021. Výherkyňu kvízu potešila kniha z vydavateľstva Absynt s názvom Biele.

Viac foto tu...

Ochrana detí pred násilím

Po prestávke vynútenej pandémiou sme v mesiaci jún 2021 opäť pokračovali v Národnom projekte Podpora ochrany detí pred násilím. V spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny sa s deťmi z materských škôl venujeme témam násilia a šikanovania, avšak spôsobom, ktorý je vhodný pre ich vek. Prostredníctvom príbehov a rozprávok a ich následným zosobnením cez vlastné zážitky sa predškoláci aj mladšie deti dozvedajú o vhodnom a nevhodnom správaní. Projekt odborne dozerá koordinátorka ochrany detí pred násilím Jana Buričová a emocionálnu angažovanosť má na starosti psychologička Monika Turcovská. V júni sme tému násilia prebrali s deťmi z MŠ Třebíčska, MŠ Dargovských hrdinov a MŠ Aura. Ďalšie skupiny radi uvítame opäť v septembri.

Viac foto tu...

 

Beseda s Jozefom Jenčom

Zaujať siedmakov, to nie je len tak. Spisovateľovi, režisérovi a dramaturgovi Jozefovi Jenčovi, ktorý bol naším hosťom v piatok 25.6.2021, sa to však podarilo. Žiakom 7.A triedy zo ZŠ Hrnčiarska predstavil svoje dve knihy rozprávok. Súčasťou zážitkového čítania bola prezentácia vybraných ilustrácií, ktoré komickosť vypovedaného ešte zvyšovali. Priestorom knižnice sa tak v posledný júnový piatok ozývali salvy smiechu, čo bolo najlepším odporúčaním pred blížiacimi sa prázdninami. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac foto tu...

Jantárová komnata

Jantár je mineralizovaný zvyšok treťohornej živice ihličnatých stromov, tvoriaci amorfnú minerálnu masu. Vyložiť ním celú miestnosť bol neuveriteľný skutok – a ten sa nestal len raz. Spisovateľ a milovník záhad, tajomstiev a stratených pokladov, Milan Zacha Kučera, na prednáške 22. júna 2021 predstavil prítomným históriu jantárovej komnaty a jej spletité osudy, ktoré poznačila najmä druhá svetová vojna. Dostali sme sa od cárskeho Ruska cez východné Nemecko až do Švédska. Jantárová komnata, ktorú dnes môžeme obdivovať v Katarínskom paláci v ruskom meste Puškin (bývalé Carskoje Selo), je kópiou pôvodnej stratenej komnaty.

Viac foto tu...

Deň Rusínov v knižnici

V piatok 18.6.2021 sa v našej knižnici uskutočnilo stretnutie v duchu osláv Dňa Rusínov, ktorý pripadá na 12 jún. V tento deň bol v roku 1848 v Prahe zavŕšený historicky prvý Slovanský zjazd všetkých Slovanov žijúcich v Rakúsko-Uhorskej monarchii, počas 1. ČSR sa v Prešove organizovali masové oslavy Dni rusínskej kultúry a v roku 1933 bol takisto v Prešove pred terajším Divadlom J. Záborského odhalený pamätník veľkému rusínskemu buditeľovi Alexandrovi Duchnovičovi.
Priblížili sme si, kto sú Rusíni, kde žili a žijú, rozkvet rusínstva, neskôr ich prenasledovanie ale aj kodifikáciu spisovného rusínskeho jazyka v roku 1995.
Naším hosťom bol slávny Rusín, činorodý a tvorivý umelec i človek, akademický maliar Andrej Smolák, rodák z obce Starina. Doteraz namaľoval takmer 7000 obrazov, usporiadal vyše 70 samostatných výstav, získal množstvo ocenení a v roku 1993 spolu s bratom Mirom otvoril prvú galériu na Slovensku v Snine ako filiálku Galérie MIRO Berlín. Na besede sa s nami podelil o tajomstvá svojho maľovania ale aj o zážitky z detstva z írečitej rusínskej dediny.

Viac foto tu...

Práca s príbehom v Komunitnom centre – Materinský jazyk

Na júnovom stretnutí v Komunitnom centre (17.6.2021) bol hlavnou témou materinský jazyk. Pre rómske deti to nie je také jednoduché, pre niektoré je materinským jazykom jazyk rómsky, pre iné jazyk slovenský. Hľadali sme medzi nimi podobnosti a odlišnosti, intenzívne sme pracovali najmä s dvojjazyčnou knihou Deň Alice a Doda a spolu sme sa učili nové slová. Hrali sme sa so slovom MAMA, ktoré je v mnohých jazykoch veľmi podobné, pozreli sa na knihy pre deti v minulosti a dnes a deti z prinesených kníh aj čítali. S veľkou chuťou a radosťou. Preto pevne veríme, že sa nám náš cieľ, vybudovať pre nich malú knižnicu priamo v KC, podarí naplniť.

Viac foto tu...

Beseda s Barborou Vanickou

Vo štvrtok 17. 6. 2021 zavítali do knižnice ôsmaci zo ZŠ Kudlovská, aby sa stretli s autorkou knihy Dvere v kúte sveta, Barborou Vanickou. Beseda sa uskutočnila v rámci projektu Keď sa začítame 2. Autorka krásnej fantazijnej prvotiny, v ktorej 5 odlišných mladých ľudí spolupracuje a učí sa novým schopnostiam, aby spoločne splnili misu na záchranu nielen Zeme ale aj Stromorohu, krajiny, v ktorej je najväčším bohatstvom príroda sústredená okolo stromu Anat, je zároveň psychologičkou, preto sme sa rozprávali nielen o knihe. Témou boli tiež sociálne siete, pandémia, prežívanie celej situácie tínedžermi. Podujatie bolo ukončené kreatívnou spoločenskou hrou, v ktorej je dôležitá práca s knihami a spoločným smiechom, z ktorého sme načerpali energiu na ďalšie dni.  

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac foto tu...