Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Kvety krvi

Kvety krvi - koniec 1.sv.vojny

V piatok 9.novembra 2018 sme si v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy a OZ Podvihorlatská paleta pripomenuli významnú udalosť v našich dejinách: ukončenie 1.svetovej vojny a vznik Československa. Podujatie sa zároveň konalo aj pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorý bol po skončení vojny stanovený na 11.november. Symbolom tohto dňa sú červené maky, kvety krvi. Červený mak sa ako symbol úcty vojnovým obetiam prvý krát objavil v básni kanadského lekára Johna McCrea „Na flámskych poliach“, ktorý slúžil ako vojenský chirurg. Členky a členovia Podvihorlatskej palety a spolu s nimi výtvarníci zo spriatelených združení z Poľska a Maďarska namaľovali viac ako 20 obrazov, na ktorých kvitnú maky rôznych veľkostí. Zástupcovia Klubu vojenskej histórie prítomným rozprávali o tom, ako sa vznik Československa dotkol nášho regiónu, aké sú najčastejšie stereotypy súvisiace s prvou svetovou vojnou ale prezradili tiež, aké aktivity chystajú na najbližšie mesiace.

Zábavná poézia

Zábavná poézia

ZŠ Kudlovská v Humennom získala z Fondu na podporu umenia finančný príspevok na projekt, v rámci ktorého okrem iného kúpili nové knihy a do učebných osnov zakomponovali voliteľný predmet ČRD (čítame – rozumieme – diskutujeme). Je určený žiakom 6.ročníka a jeho cieľom je rozvoj čitateľskej gramotnosti, motivovanie k čítaniu a zlepšenie vyjadrovacích schopností žiakov. Aby bol predmet atraktívnym, pozývajú naň aj propagátorov čítania. V piatok 23.novembra 2018 bola hosťom pracovníčka Vihorlatskej knižnice v Humennom, Mgr. Zuzana Švecová. So šiestakmi sa venovala poézii. Pripravila si niekoľko básní od rôznych autorov, s ktorými následne žiaci pracovali. Deti ich čítali nahlas, hrali sa so slovami a s ich významami a k jednej z vybraných básní dokonca dotvárali vlastné trojveršie. Hodinu ukončili spoločnou tvorbou poetických papierových lietadielok.

Sovy Slovenska

Sovy Slovenska

V piatok 16.novembra 2018 si študenti SZŠ vypočuli zaujímavú prednášku Ing. Anny Mackovej z CHKO Východné Karpaty na tému „Sovy Slovenska“. Pútavé rozprávanie o druhoch žijúcich na našom území, spôsobe ich života a typickom správaní dopĺňali vizuálne a zvukové pomôcky: preparát sovy, sovie pierko a nahrávky sovích zvukov.

V utorok, 27.02.2018 sme vo Vihorlatskej knižnici zorganizovali prednášku na tému: "Sladký život s cukrovkou", s edukátorom spoločnosti KLIENT PRO SK Mgr. Adrianou Ščepanikovou. Lektorka formou prezentácie porozprávala účastníkom prednášky základné informácie o cukrovke, ako funguje diabetes-edukačná mapa, predstavila varenie pre diabetikov a nakoniec prebehlo meranie glykémie/hladiny cukru v krvi/ účastníkom prednášky.

Viac foto tu...

phoca thumb_l_Literrne talenty2017

V stredu 21.6.2017, na vyhodnotení už 37.ročníka literárnej súťaže „Literárne talenty“ Marián Andričík poznamenal, že je potešiteľné, že v dnešných uponáhľaných časoch sa stále nájde dosť tých, ktorí sú ochotní venovať čas na prvý pohľad takej nepraktickej činnosti, akou je písanie poézie. Markéta Andričíková bola rada, že sa do kategórie Próza zapojili autori všetkých vekových kategórií a mnohí priniesli aj veľmi zaujímavé čítanie. Do

phoca thumb_l_Diea do dlan 1

Vo Vihorlatskej knižnici v Humennom sme 20.6.2017 v spolupráci s Občianským združením Podvihorlatská paleta otvorili malú výstavu obrazov, ktorá je spojená s predajom. Výťažok z predaja maliarky venujú nášmu OZ Dieťa do dlaní na činnosť a podporu rodín s predčasne narodeným dieťatkom alebo zdravotne znevýhodneným dieťaťom.