Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Pozvánka na besedu

Pozvánka na besedu

Pozvánka pre deti

Deň s Malým princom

V piatok 27.septembra 2019 patrila naša knižnica Malému princovi a druhákom zo ZŠ Dargovských hrdinov . Kníh o Malom princovi je, okrem tej originálnej, niekoľko, spoločne s deťmi sme v jednotlivých knihách hľadali, v čom sú rovnaké a v čom odlišné. Vymýšľali sme, aké ďalšie planéty by mohol Malý princ navštíviť, čím by boli zvláštne a kto by na nich mohol žiť. Žiaci, rozdelení do skupín, zvládli krátke dramatizácie vybraných častí príbehu. Aby mali deti aj hmatový zážitok, dôležitá časť podujatia patrila výrobe vlastných vymyslených planét.

Podujatie Deň s Malým princom bolo zapojené do projektu Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019.

Viac foto tu...

Milan Kuruc – Izrael

Cestovateľ Milan Kuruc na svojich cestách svetom hľadá pôvodné lokality, kultúru aj prírodne krásy, objavuje mentalitu domácich obyvateľov. Svoj pohľad na štát Izrael ponúkol v rámci cestovateľského večera vo Vihorlatskej knižnici vo štvrtok 26.9.2019. Spomenul a návštevníkom podujatia ukázal najvýznamnejšie pamiatky, ktoré navštívil, často späté s kresťanským náboženstvom. Zážitkom bol pre neho pašiový sprievod, múr nárekov aj múzeum, v ktorom sú uchovávané prepisy zvitkov od Mŕtveho mora. Ako sám povedal, Izrael je krajinou, ktorú sa vidieť rozhodne oplatí.

Viac foto tu...

Trojgeneračná výstava 30+70=100

V utorok 24.septembra 2019 sa vo Vihorlatskej knižnici v Humennom uskutočnila vernisáž výstavy troch generácií z jednej rodiny. Ontkócovi z Modrej nad Cirochou majú zručnosť, lásku ku kráse a vzťah k umeniu v rodine. Tvorivo sa prejavujú viacerí z nich. Trojica Ľubomír (30 rokov), Andrej (70 rokov) a Andrej st. (nedožitých 100 rokov) však v tomto roku oslavuje (resp. pripomína si) okrúhle jubileá, a tak sa rozhodli usporiadať jedinečnú spoločnú výstavu. Tá predstavuje prierez tvorbou troch mužov vystavenou spoločne na jednom slávnostnom stole. Jednotlivé produkty sú postavené do konfrontácie naprieč generáciami, materiálovým zameraním i estetikou. Výstava je zároveň poctou dedkovi, ktorý k remeslu pritiahol syna i vnuka. Najmladší z vystavujúcich sa od rodinnej tradície čiastočne odklonil, keďže pracuje nie s drevom a prútím, ale ako materiál preferuje keramiku, porcelán a žulu. 

Výstava bude na 1.poschodí Vihorlatskej knižnice inštalovaná do 31.októbra 2019.

Viac foto tu...

Svetový deň bez áut

V piatok 20.9.2019 sme si v knižnici pripomenuli Svetový deň bez áut. Okrem nainštalovanej výstavy tematických kníh boli pre deti pripravené rôzne zábavné aktivity. Najväčší úspech malo lovenie cukríkov z morského dna. Deti si však pozreli aj rozprávku, rozprávali sa o motorových a nemotorových vozidlách a školáci si už niečo prečítali aj sami.

Viac foto tu...

Medzinárodný deň čokolády

Čokoláda patrí medzi obľúbené maškrty detí i dospelých. Preto sme Medzinárodný deň čokolády 13.septembra patrične oslávili aj v našej knižnici. Pre humenských školákov sme pripravili sladký deň. Žiaci 2. A 3.ročníka ZŠ Kudlovská, ktorí nás navštívili predpoludním, čítali úryvky z knihy Charlie a továreň na čokoládu. Nechýbali ani hravé aktivity: hod kockou, beh pomedzi police, čokoládový kvíz či tanec čokoláda. Odmenou pre všetkých bola sladká maškrta.
A aby mali radosť všetci, každé dieťa, ale aj každý dospelý, ktorí si v piatok trinásteho prišli vypožičať nejakú knihu, odchádzali domov s čokoládovým úsmevom.

Viac foto tu...

 

Žiť život s vášňou

Kto bol zvedavý, čo znamená žiť život s vášňou, zavítal vo štvrtok 12.9.2019 do Vihorlatskej knižnice, kde Eva Černá predstavila svoju rovnomennú knihu. Hoci sme spomenuli aj jej mediálnu či politickú minulosť, gro besedy bolo zamerané na duchovné princípy života. Je nesmierne dôležité mať sa rád, prijať sám seba so všetkými dobrými i zlými vlastnosťami: na dobrých stavať, zlé sa snažiť spracovať a napraviť. Život je príliš krásny a zároveň príliš krátky na to, aby sme nenávideli, aby sme komukoľvek priali zlé, aby sme sa utápali v sebaľútosti. Atmosféru poetického stretnutia, počas ktorého autorka prečítala úryvok zo svojej knihy, dopĺňali sviečky a anjelské pierka.

Viac foto tu...

 

Medaila M. R. Štefánika

Vihorlatská knižnica v Humennom v spolupráci s Asociáciou priateľov Francúzska na Hornom Zemplíne, Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pobočkou Humenné a ZŠ Dargovských hrdinov pripravila podujatie venované spomienke na Milana Rastislava Štefánika. Žiaci základnej školy čítali literárne práce venované Štefánikovi, ktoré boli výnimočné v tom, že sa oni sami na chvíľu stali Milanom a v jeho koži písali listy ľuďom z jeho reálneho života. Zazneli tiež dva úryvky z publikácií Miznúci svet spomínajúce na búranie Štefánikovej sochy v našom meste.

                                                                 Leto 2019 vo Vihorlatskej knižnici

Leto 2019 bolo v našej knižnici mimoriadne bohaté. Zamerali sme sa počas neho najmä na detského čitateľa – toho súčasného,    ale aj toho ešte len budúceho. Pre deti vo veku od 0 do 15 rokov sme pripravili 12 podujatí. Päť z nich sme realizovali v rámci celoslovenského projektu Prečítané leto. Aj v našej knižnici sa preto malí návštevníci venovali témam: O vode, O bábätkách, O včelách a chrobákoch, O schodoch a rebríkochO farbách.
Tiež každý augustový pondelok bolo v knižnici veselo. Pripravili sme si vlastné podujatia zhrnuté pod názvom Zábavné augustové pondelky. Pri ich koncipovaní sme vychádzali zo svetových a medzinárodných dní, ktoré sme vybrali tak, aby zaujali najmä deti. Každý pondelok bol teda zameraný na konkrétnu tému, ktorú sme rozpracovali pod názvom: Kráľovstvo hlavolamov, Vľavo-vpravo, Zamňaukajme siKlaunský nos.

Kráľovstvo hlavolamov

Všetky augustové pondelky sa vo Vihorlatskej knižnici budú toto leto niesť v znamení zábavy. V prvý augustový pondelok, 5.8., sa malí návštevníci dostali do Kráľovstva hlavolamov. Pripravené boli pre ne úlohy z rôznych oblastí: logické, pohybové i matematické. Hádali hádanky, čítali knižky, hrali sa spoločenské hry, tancovali, skúšali si pohybovú obratnosť, nechali sa unášať príbehom, nachádzali cestu z bludiska a podobne. Zároveň pri tom objavovali tajomstvá knižničnej budovy, keďže aktivity boli rozdelené do piatich stanovíšť a konali sa na rôznych miestach. Pre mnohých z nich tak naša knižnica prvýkrát odhalila svoje zákutia.

Viac foto tu...

Prečítané leto – O včelách a chrobákoch
Vo štvrtok 1.augusta to v našej knižnici poriadne bzučalo. Menšie i väčšie deti prišli, aby sa niečo dozvedeli o včelách a chrobákoch, ako znela ďalšia z tém Prečítaného leta. Ich úlohou bolo zodpovedať na otázky v kvíze o včelách, rozoznať hmyz  v pripravenej prezentácii, zvládnuť hádankové úlohy a prečítať niekoľko básničiek, v ktorých dominoval hmyz. Zoznámili sa s Pavúčikom Zlatúšikom i s celou rodinou Websterovcov a za odmenu, po hodine plnej tvorivej práce, bola pre nich pripravená animovaná rozprávka spolu s chutnými medovými keksíkmi. 

Viac foto tu...