Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Aktualita

Plán podujatí

Kniha roka 2021

Beseda s Tinou Minorovou

Vihorlatská knižnica v rámci projektu Svoj príbeh rozpráva pozýva na besedy Humenčanov so zaujímavým životným príbehom. V stredu 27.októbra 2021 bola hostkou ilustrátorka, dizajnérka a copywriterka Tina Minorová. Predstavila nám svoje výtvarné práce, ktoré sme mali možnosť vidieť fyzicky ale aj v elektronickej forme, priblížila nám prácu knižného ilustrátora a prezradila i to, s ktorými knihami sníva najčastejšie a najradšej. Návštevníkov podujatia, ktorí ilustrátorke položili zvedavé otázky, odmenila Tina Minorová dvoma autorskými kresbami, troch ďalších potešili kresby, ktoré sú taktiež jej výtvorom.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac foto tu...

Literárny večer - Anasoft litera 2021

Literárna cena Anasoft litera má za sebou 16. ročníkov. Laureátkou aktuálneho ročníka sa stala Barbora Hrínová so svojím debutom s názvom Jednorožce (vydavateľstvo Aspekt). Cenu čitateľov si na základe hlasovania odniesla Veronika Šikulová za knihu Tremolo Ostinato (vydavateľstvo Slovart). Už tieto dve knihy dokazujú odlišnosť tej najlepšej prozaickej desiatky v rámci slovenskej literatúry, ktorá vznikla v uplynulom roku. Aj o tom sme sa rozprávali na Literárnom večere 19.10.2021. Pre účastníkov bol pripravený literárny kvíz a keďže Literárne večery oslávili 5 rokov svojej existencie a na konte majú viac ako 60 usporiadaných podujatí, v rámci kvízu ocenili nielen výhercu, ale aj tímy či jednotlivcov, ktorí skončili na druhom a treťom mieste.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac foto tu...

Vihorlatská knižnica v Humennom zrealizovala v týždni od 11. do 15.10.2021 projekt, ktorého cieľom bolo pomocou literatúry a čítania spojiť inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Počas piatich dní pripravila na piatich miestach päť besied s piatimi spisovateľmi či spisovateľkami.
V pondelok sa so študentmi Obchodnej akadémie stretla scenáristka a laureátka ceny Anasoft litera 2020, Alenka Sabuchová. V utorok rozprával študentom Gymnázia arm. gen. L. Svobodu o svojej tvorbe, z ktorej aj čítal bloger, novinár a prekladateľ, Samuel Marec. V stredu sa beseda s čítačkou uskutočnila na pôde organizátorov, teda vo Vihorlatskej knižnici. Pozvanie na ňu prijal Humenčan, pedagóg, prekladateľ a literárny teoretik, Marián Andričík, ktorého prvý slovenský preklad anglického národného eposu Stratený raj od Johna Miltona bol označený ako Knižná udalosť roka 2020 a prekladateľ zaň získal aj ocenenie Krištáľové krídlo. Priestor na poéziu a teoretizovanie o nej bol vo štvrtok vo Vihorlatskom múzeu, kde bol hosťom básnik, prekladateľ a tiež pedagóg, Marián Milčák. Päťdňové podujatie ukončilo autorské čítanie Jany Plauchovej, ktorá je autorkou štyroch sci-fi románov a zo svojich diel čítala na tom najpatričnejšom mieste – vo Vihorlatskej hvezdárni.

Cieľom celého projektu, realizovaného v rámci programu PSK „Kultúra nás spája“, bolo zosieťovať krajské organizácie a prezentovať literatúru, knihy a ich autorov na miestach, ktoré s knihami priamo späté byť nemusia. V každom z týchto miest však majú knihy svoje miesto.

Ďakujeme všetkým zapojeným organizáciám, hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a divákom, ktorí si jednotlivé čítania a rozprávania prišli vypočuť.

Viac foto tu...

Keby ste sa humenských detí opýtali, ktorá slovenská spisovateľka patrí k ich najobľúbenejším, určite by zaznelo meno Gabriela Futová. Vo Vihorlatskej knižnici sa práve s touto autorkou uskutočnili 7. a 8.októbra 2021 spolu 4 besedy pre školské kolektívy. Pri dodržaní všetkých opatrení sa besied zúčastnili takmer dve stovky humenských žiakov z troch základných škôl, ktorí veľmi rýchlo a ľahko našli so svojou obľúbenou autorkou reč. Či už to bolo o knihách, o škole alebo o zvieratách, debatám nebolo konca. Všetkým záujemcom sľubujeme, že pani Gabika Futová k nám určite ešte príde!

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

                                                                               Viac foto tu...

Spoločné čítanie  v Komunitnom centre

Necelé tri týždne je v Komunitnom centre v Humennom vybudovaná malá knižnica, ktorú majú miestne deti denne k dispozícií.  Naše každomesačné stretnutie 6.októbra 2021 bolo preto zamerané na rozprávanie sa o tom, čo všetko v knižnici majú, aké knihy ich lákajú, kto už čo prečítal. Dali sme si aj tichú štvrťhodinku čítania, za ktorú sme spoločne prečítali viac ako 100 strán. Do Komunitného centra pribudli aj učebnice, ktoré postupne nachádzajú svoje miesto v rodinách z Podskalky.

Viac foto tu...

 

Prezentácia publikácie Augustin Kliment

V utorok 5. októbra 2021 sa v knižnici v komornom duchu uskutočnila prezentácia knihy „Augustin Kliment. Moje spomienky na svetovú vojnu“, ktorá je vydavateľským počinom Klubu vojenskej histórie Beskydy. V edícii Spomienky, založenej v roku 2019, sa Klub snaží prinášať čitateľom spomienky ľudí, ktorí prežili prvú svetovú vojnu a zanechali o tom písomné svedectvo. Augustin Kliment bol kňaz a vďaka jeho písomnostiam má čitateľ šancu spoznať pozadie a zázemie vojny z pohľadu pešiaka, ktorý aj skrze svoje presvedčenie a vieru vnímal vojnu netypickými očami. Kniha je dostupná v našom fonde a dá sa objednať aj priamo u vydavateľov.

Viac foto tu...

Beseda s Michaelou Ellou Hajdukovou

V posledný septembrový štvrtok v roku 2021 (30.9.2021) sme sa vďaka slovám a fantázii presunuli do viacerých období a časových pásem, hoci navonok sme stále ostali v našej knižnici. Rozprávaním o svojich knihách dokázala takto čarovať slovenská spisovateľka, Michaela Ella Hajduková. Putovanie životmi rôznych postáv v odlišných historických obdobiach nám ukázalo, ako veľmi dôležité je pripraviť sa na písanie kníh naštudovaním potrebných materiálov, ale zároveň nenechať sa nimi zviazať. Michaele Elle Hajdukovej vychádza už v októbri 2021 knižná novinka, v ktorej tak trochu zabrúsila aj do detektívnych sfér. Určite sa i táto kniha stane súčasťou nášho knižničného fondu. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac foto tu...

DEKD pre študentov Spojenej školy internátnej

Vihorlatská knižnica  v Humennom sa tretí rok po sebe zapája do projektu DEKD (Dni európskeho kultúrneho dedičstva). So zreteľom na tohtoročný motív – Dedičstvo pre všetkých – sme sa v aktuálnom ročníku zamerali na život a tvorbu Pavla Emanuela Dobšinského. Keďže našimi hosťami boli v utorok 28.9.2021 študenti Spojenej školy internátnej vo veku od 15 rokov vyššie, rozprávkové motívy boli nahradené strašidelnými. Pozornosť sme preto sústredili viac na pôvodné povesti ako na súčasné rozprávky. Nechýbalo ani čítanie, prvá skupina si vypočula príbeh „Mŕtvy nemŕtvy frajer“ a druhá „Prízrak zavraždenej sestry“.

                                                                           Viac foto tu...

Keď je poézia zelená...

Michal Baláž je Humenčan s mimoriadne tvorivým potenciálom. Jeho svet je svetom poézie, divadla, filmu i hudby. Na besede 23.9.2021 sme sa rozprávali predovšetkým o literárnej časti jeho života, ktorú okrem textov piesní a divadelných a filmových scenárov predstavujú dve zbierky poézie, zvláštnym spôsobom prepojené zelenou farbou, kniha s ťažko definovateľným obsahom (Orgány a drámy) a komiks o Štefánikovi. Autor nám zo svojej tvorby prečítal vybrané úryvky, v ktorých sme hľadali (a nachádzali) humor a prezradil aj aktuálne aktivity, na ktorých v súčasnosti pracuje.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac foto tu...

Noc literatúry 2021

 Noc literatúry je európskym podujatím, ktorého cieľom je priniesť poslucháčom a návštevníkom súčasnú európsku literatúru a zároveň prepojiť literatúru, netradičné miesta a známe tváre. V Humennom sme aktuálny ročník postavili na stredoškolských učiteľkách slovenského jazyka a ich študentkách a študentoch.

Čítajúcimi boli:

Pedagogička Antónia Stebnická a študentka Anna Mária Blahova, Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu;

Pedagogička Henrieta Mandzáková, Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho;

Pedagogička Ivana Šestáková a študentka Simona Peťová, Súkromná SOŠ pedagogická EBG;

Pedagogička Miroslava Radová a študentka Klára Rumanová, Cirkevná spojená škola;

Pedagogička Jana Harasimová a študent Ľuboš Šima, Stredná odborná škola technická.
Na piatich miestach (Gréckokatolícky chrám sv. arch. Michala v skanzene, Kníhkupectvo na Korze, Nerv platforma, Vihorlatská knižnica a Zeleninové trhovisko) zazneli 22.9.2021 vždy o 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 a 20:00 hod. úryvky z piatich kníh.
Každé čítanie trvalo približne 15 minút, ďalších 15 minút bolo určených na presun na ďalšie miesto. 
Všetkým čítajúcich, spoluorganizátorom, dobrovoľníčkam a návštevníkom, ktorých bolo spolu 53, ďakujeme!                                                   

Viac foto tu...