Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Milan Zelinka... a jeho okraje

Najnovšia kniha Milana Zelinku s názvom „Na okraj kultúry, na okraj života“ je iná, ako sú jeho predošlé diela, na ktoré sú čitatelia zvyknutí. Súhrn esejí a zamyslení ponúka možnosť nazrieť na svet prostredníctvom spisovateľových očí, srdca a vnímania. Pri čítaní vás nepovedie príbeh, spoľahnúť sa môžete len na vnútorný dialóg, ktorý prostredníctvom napísaných slov môžete s autorom viesť. A veru je o čom rozprávať.
Besedu svojím spevom spríjemnili členky FS Zelinka z Papína pod vedením Klaudie Kováčovej.

Viac foto tu...