Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

22.5.2019 - Noc literatúry v Humennom. Dve organizátorky z dvoch miest/ Vihorlatská knižnica, Kníhkupectvo na Korze. Sedem dobrovoľníkov. Päť čítacích miest: zasadačka MsÚ, vestibul Vihorlatskej knižnice, okno Kníhkupectva na Korze, kaviareň Parom coffee, prechod medzi bytovkami na Námestí slobody. Päť čítajúcich: primátor Miloš Meričko, redaktorka Jana Veľasová, dramaturg Michal Baláž, pedagogička Eva Jacevičová a herec Michal Žulčák. Päť európskych kníh: Daniel Majling - Ruzká klazika, Mariateresa di Lascia - Cesta tieňmi, Martin Pollack - Smrť v bunkri, Carry van Bruggen - Eva, Benedict Wells - Na konci samoty. Vaša spokojnosť a pozitívna odozva = naša radosť a presvedčenie, že to má zmysel. ĎAKUJEME všetkým účastníkom.