Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Najznámejším zberateľom slovenskej ľudovej slovesnosti je nepochybne Pavol Emanuel Dobšinský ( 16.3.1828  – 22.10.1885). Spisovateľ, folklorista a evanjelický kňaz, ktorý zbieraniu ľudových príbehov venoval celé roky života. Práve o ňom a jeho tvorbe sa v piatok 15.marca 2019 dozvedeli viac žiaci piateho ročníka ZŠ J. Švermu v Humennom od predstaviteľov OZ Ontis Jozefa Füryho a Ivety Rusňákovej.

Prostredníctvom fotografií mali možnosť vidieť  izbu zariadenú tak, akoby z nej len nedávno odišiel, miesto, kde je pochovaný ale i Múzeum slovenskej rozprávky. Zoznámili sa tiež s najznámejšími ilustrátormi jeho kníh, ktorými boli Ľudovít Fulla a Martin Benka. Ukázalo sa, že piataci rozprávky od Dobšinského veľmi dobre poznajú, rozumejú im a vedia ich aj prerozprávať. Ten či tá, ktorí preukázali znalosť vybraného príbehu, boli odmenení sladkou odmenou.

Viac foto tu...