Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

V piatok  1.marca sa v priestoroch Vihorlatskej knižnice uskutočnil 52.ročník recitačnej súťaže poézie a prózy žien, Vansovej Lomnička. Organizátorom súťaže bola Okresná organizácia ÚŽS v Humennom pod vedením Márie Lukáčovej. Odborná porota v zložení Otília Semanová, Pavol Ďugoš a Ján Olekšák hodnotila výkony dvanástich recitátoriek.

Najpočetnejšia bola kategória najmladších recitátoriek, do 25 rokov a ako obvykle, najmenej početná bola veková kategória od 25 do 40 rokov. Po odznení všetkých prednesov porota rozhodla, že na krajské kolo Vansovej Lomničky do Vranova nad Topľou postúpia tieto milovníčky prednesu: Jana Vargová, Zuzana Švecová, Alexandra Varcholová, Júliana Milčová, Nina Franková a Alžbeta Gajarská.

Viac foto tu...