Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

 ZŠ Kudlovská v Humennom získala z Fondu na podporu umenia finančný príspevok na projekt,  v rámci ktorého okrem iného kúpili nové knihy a do učebných osnov zakomponovali voliteľný predmet ČRD (čítame – rozumieme – diskutujeme). Je určený žiakom 6.ročníka a jeho cieľom je rozvoj čitateľskej gramotnosti, motivovanie k čítaniu a zlepšenie vyjadrovacích schopností žiakov.

Aby bol predmet atraktívnym, pozývajú naň aj propagátorov čítania. V piatok 23.novembra 2018 bola hosťom pracovníčka Vihorlatskej knižnice v Humennom, Mgr. Zuzana Švecová. So šiestakmi sa venovala poézii. Pripravila si niekoľko básní od rôznych autorov, s ktorými následne žiaci pracovali. Deti ich čítali nahlas, hrali sa so slovami a s ich významami a k jednej z vybraných básní dokonca dotvárali vlastné trojveršie. Hodinu ukončili spoločnou tvorbou poetických papierových lietadielok.

Viac foto tu...