Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Vo Vihorlatskej  knižnici v Humennom sa 30. mája 2018 konal najpočetnejší detský čitateľský maratón „Čítajme si 2018“. Maratón v čítaní  je už jedenástym pokračovaním projektu spod taktovky Linky detskej istoty. Podujatie vzniklo v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu čo najviac detí a mládeže a tiež poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Každým rokom sa organizátori snažia o prekonanie rekordu. Avšak nie je to ich prvotným cieľom. Primárne ide o pritiahnutie detí ku knihe.

Vo Vihorlatskej knižnici sa do aktuálneho ročníka projektu zapojili ZŠ Kudlovská, Udavské, Cirkevná spojená škola, ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Jána Švermu a ZŠ Papín. Z celkového celoslovenského počtu 38 853 bolo zapojených vo Vihorlatskej knižnici

938 čítajúcich detí.

Vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré podporili projekt čítania detí a aktívne sa zapojili do tohto podujatia, ale aj deťom a všetkým, ktorí sa detského čitateľského maratónu zúčastnili alebo prispeli k jeho úspešnému priebehu.