Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

 Prvé dni v novom školskom roku 2021/2022 si učitelia so žiakmi z prvého stupňa Cirkevnej spojenej školy spestrili návštevou Vihorlatskej knižnice v Humennom.

Pre mnohých, nielen prváčikov, to bola úplne prvá návšteva, preto sa všetci v úvode oboznámili s knižničným a výpožičným poriadkom, prezreli si priestory oddelenia pre deti a mládež, spolu s knihovníčkou si prečítali veselé príbehy z vybraných kníh a vymaľovali si pripravené obrázky, aby sa zabavili aj tí najmenší, ktorí ešte nestihli spoznať všetky písmenká. Tí, ktorí už vlastnia čitateľské preukazy, si niektoré z kníh požičali, ostatní sľúbili, že sa vrátia s rodičmi, aby sa tiež stali našimi čitateľmi a mohli si požičiavať knihy z pestrého knižničného fondu, ktorý pravidelne rozširujeme o čo najčerstvejšie novinky. 

Viac foto tu...