DEKD 2020: Vytvor si svoju knihu

Už tretí rok sa Vihorlatská knižnica zapája do projektu Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Motto aktuálneho ročníka znie: Minulosť vzdeláva. V duchu tohto motta sme pripravili pre žiakov základných škôl podujatie nazvané Vytvor si svoju knihu. Žiaci sa zoznámia s najstaršou knihou, ktorá je v našom fonde, porovnávajú vizuál starých a nových kníh. Prostredníctvom prezentácie sa dozvedia, ako a na čo sa kedysi písalo, čo je to pergamen a papyrus, kto pracoval v rukopisných dielňach, koľko rokov má najstaršia vytlačená kniha a kedy vznikla prvá tlačená kniha v slovenskom jazyku. Následne si žiaci skúšajú vytvoriť obal na tú svoju knihu, a to za použitia prvkov kaligrafie. Prvými žiakmi, ktorí si svoje knihy vytvárali, boli v piatok 11.septembra 2020 žiaci 4.A triedy zo ZŠ Hrnčiarska v Humennom.
Podujatie budeme podľa dohôd so školami opakovať v septembri aj v októbri. 

 

 

              Viac foto tu...