Práca s príbehom v Komunitnom centre

Téma: Škola volá

September 2020 znamenal pre niektoré deti návrat do školy nie po dvoch, ale až po viac ako piatich mesiacoch. Práve preto bola naša septembrová téma v Komunitnom centre zameraná na zábavné spoznávanie slovenského jazyka a matematiky. Deti prostredníctvom jazykolamov zisťovali, aký je náš jazyk pestrý a zaujímavý a skrze rovnice z farbičiek (známe ako zápalkové rovnice) ich matematika aspoň chvíľu bavila. Čítanie maľovaných rozprávok a matematika v obrázkoch boli už len bonusom na záver stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 9. septembra 2020.

                                Viac foto tu...