Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Národný týždeň manželstva 2020

Vihorlatská knižnica v Humennom sa v tomto roku opäť zapojila do Národného týždňa manželstva. Zatiaľ čo v predošlom roku sme sa zamerali na širokú verejnosť a dospelých návštevníkov knižnice, tentokrát sme sa orientovali najmä na žiakov základných škôl. Pripravili sme pre nich Literárny kvíz o najznámejších manželských pároch, rodinách a súrodencoch v literatúre. Kvíz bol koncipovaný tak, aby sa v ňom objavili manželia a rodinní príslušníci z rozprávok, slovenskej klasiky ale aj zo svetových diel. Počas týždňa sa kvízu zúčastnili žiaci zo 4 škôl v meste Humenné: ZŠ Kudlovská, ZŠ Jána Švermu, ZŠ Laborecká a CSŠ. Súčasťou podujatia bolo čítanie z vybraných kníh. Žiaci si vypočuli úryvok z diela Anna Kareninova od L. N. Tolstoja alebo z diela Peter a Lucia od R. Rollanda.

Pre verejnosť boli počas týždňa inštalované dve tematické výstavy kníh o manželstve, ktoré naši čitatelia našli v oddelení beletrie a v spoločensko-vednom oddelení.

Manželské páry mali počas Národného týždňa manželstva aj tento rok zápisné v našej knižnici zdarma.

Viac foto tu...