Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

 

  

Národný týždeň manželstva

 V dňoch 10. – 16. februára 2020 sa bude na   Slovensku konať jubilejný 10-ty ročník  celosvetovej kampane na podporu manželstva s názvom Národný týždeň manželstva 2020 (NTM).

 Cieľom NTM je dať manželom cez rôznorodé podujatia príležitosť posilniť, prehĺbiť svoj manželský vzťah a povzbudiť ich, aby na ňom priebežne pracovali.

 NTM 2020, do ktorého sa zapojí aj Vihorlatská knižnica v Humennom sa v Prešovskom kraji bude konať pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského. Počas týždňa osláv sv. Valentína pre svojich návštevníkov budeme organizovať rozličné podujatia so zameraním na partnerský život  v rodine.