Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Alzheimerova choroba

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa v utorok 1.októbra 2019 uskutočnila v knižnici beseda na tému Alzheimerova choroba.  Trpí ňou 30 miliónov ľudí na svete, na Slovensku postihuje priamo 50 – 60 tisíc občanov. V začiatkoch sa prejavuje poruchou myslenia a pamäti, stratou orientácie v priestore, zlým časovým odhadom a podobne, neskôr však dochádza k celkovej zmene osobnosti. Alzheimerova choroba je zatiaľ neliečiteľná, je možné len zmierniť jej príznaky.

Návštevníci prednášky sa dozvedeli viac aj o civilizačnom ochorení, ktorým trpí 7 až 8 % populácie – o osteoporóze.  Hoci ide o geneticky podmienenú chorobu, výrazný vplyv pri jej vzniku a prejavoch má  životný štýl. Dôležité je nefajčiť, nepiť nápoje s kofeínom, nepiť veľa alkoholu a denne cvičiť. Ako to napokon platí pri všetkom.

Viac foto tu...