Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

phoca thumb_l_001

V utorok, 24.1.2017 nám Mgr. Martin Drobňák a PhDr. Radoslav Turik z Klubu vojenskej histórie Beskydy predstavili publikáciu Karpatský front 1914/1915. Kniha je spoločným dielom Klubu vojenskej histórie Beskydy a

Vojenského historického ústavu Bratislava a vypožičať si ju budete môcť na Spoločensko-vednom oddelení, ktoré sa nachádza na poschodí knižnice.

Viac foto tu...