Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

preview

Bohato ilustrované publikácie so spoločným  názvom SLOVENSKO - krajina plná tajomstiev s podnázvami kníh Prázdniny s  deduškom

 a  Prázdniny s  deduškom 2,  predstavila šéfredaktorka  vydavateľstva Class Košice Lenka ŠINGOVSKÁ na besede  dňa 13.10.2017 deťom zo ZŠ Kudlovská Humenné, ktorá bola spestrená výstavou ilustrácií Zuzany Fuskovej.