Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

phoca thumb_l_Literrne talenty2017

V stredu 21.6.2017, na vyhodnotení už 37.ročníka literárnej súťaže „Literárne talenty“ Marián Andričík poznamenal, že je potešiteľné, že v dnešných uponáhľaných časoch sa stále nájde dosť tých, ktorí sú ochotní venovať čas na prvý pohľad takej nepraktickej činnosti, akou je písanie poézie. Markéta Andričíková bola rada, že sa do kategórie Próza zapojili autori všetkých vekových kategórií a mnohí priniesli aj veľmi zaujímavé čítanie. Do

súťaže prišlo 354 prác z oblasti poézie a prózy od 281 neprofesionálnych tvorcov. Veľká vďaka patrí nielen autorom, ale i hodnotiteľom, Markéte Andričíkovej a Mariánovi Andričíkovi a tiež učiteľom a ilustrátorke zborníka vyhodnotených prác, Soni Köröšiovej, žiačke ZUŠ na Mierovej ulici.

V priloženom článku nájdete zoznam ocenených autorov tu.