Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

phoca thumb_l_Ed_psk_2017.5

Dňa 8.6.2017, sa v rámci Energetického dňa PSK, uskutočnila prednáška o využívaní prírodných zdrojov energie, ktorá bola spojená s premietaním filmu Komu patrí Zem. V závere prednášky prebehla

krátka diskusia ing.Mackovej, pracovníčky CHKO so študentmi Obchodnej akadémie v Humennom na túto tému.

                                                            Viac foto tu...