Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

phoca thumb_l_04

Vo štvrtok,18.mája 2017,o svojej tvorbe, ale i časoch prežitých v obci Volica a o ukrajinskej literatúre na Slovensku hovoril básnik a prekladateľ Sergej Makara na besede v knižnici.

               Viac foto tu...