Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Pozvánka pre deti

Pozvánka na besedu

Pozvánka pre deti

Vo štvrtok 26. mája 2022 sa v osade Podskalka uskutočnila nevídaná vec. Deti, ktoré pravidelne navštevujú knižné stretnutia v Komunitnom centre organizované v spolupráci s Vihorlatskou knižnicou, čítali v krásne májové popoludnie na rôznych miestach v osade. Spoločný čitateľský maratón odštartovala pred Komunitným centrom Alena Andrašiková, odborná pracovníčka – garant KC. Pri zvonici začala s čítaním pracovníčka knižnice, Zuzana Švecová a v jednej z uličiek osady pracovníčka Komunitného centra, Zlatica Kudráčová. Na všetkých troch miestach však boli do čítania aktívne zapojené najmä miestne deti. Spoločne sa čítalo z kníh Šlabikár včielky Maji (J. Pavlovič) a Zberný dvor (B. Jobus). Do maratónu sa zapojilo 24 detí, ktorých v závere čakala sladká odmena. 

Viac foto tu...

Prešovský samosprávny kraj a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove pod záštitou Predsedu PSK v spolupráci so všetkými knižnicami v organizačnej pôsobnosti kraja vyhlásili v tomto roku 5. ročník súťaže Kniha roka PSK. V aktuálnom ročníku bolo prijatých 77 nominácií, z toho 31 titulov v kategórii Krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež a 46 kníh v kategórii Odborná literatúra, ktorú porota rozdelila do dvoch podkategórií - na Vedeckú literatúru a Populárno-vedeckú literatúru. Náš región (Humenné, Snina a Medzilaborce) mal zastúpenie v oboch kategóriách. Porotu zaujala najmä unikátna publikácia Dejiny železníc Horného Zemplína od autora Juraja Ďurčeka (Koškovce, okr. Humenné), ktorý v nej zachytáva históriu železníc v širších dejinných súvislostiach. Pútavá publikácia doplnená o množstvo fotografií, schém a nákresov získala v rámci ceny Kniha roka PSK 2021 krásne 3. miesto v podkategórii Vedecká literatúra. Srdečne blahoželáme!

Všetky výsledky nájdete na tomto linku:
https://www.kniznica-poh.sk/index.php/kniha-roka-psk-2021/705-vyhlasenie-vysledkov-sutaze-kniha-roka-psk-2021

Humenské OZ HumnoArt realizuje v tomto roku projekt s názvom Tvorivá literatúra. Jeho cieľom je realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti literatúry a knižnej kultúry súvisiacich s písaním, a to formou tvorivých dielní a prednášok pre deti zapojené v troch ročníkoch projektu Knižné štipendium i pre dospelých, najmä pedagógov a rodičov zapojených detí. Prvá z prednášok sa konala v spolupráci s vydavateľstvom Slovart 19. mája 2022 vo Vihorlatskej knižnici v Humennom. Editorka vydavateľstva, ktorá je zároveň aj spisovateľkou, Andrea Kellö Žačoková, priblížila deťom i dospelým, ako vzniká kniha. Dozvedeli sa zaujímavé informácie súvisiace s písaním knihy, jej zalamovaním, tlačením, s tým, čo všetko robí editorka a čo všetko je v kompetencii dizajnéra a ako dlho vôbec trvá, kým je kniha naozaj na svete.
Ďalšie naplánované tvorivé dielne / prednášky budú zamerané na knižnú ilustráciu, tvorivé čítanie, tvorivé písanie a jeden inšpiratívny pedagóg/pedagogička sa bude venovať téme ako (sa) učiť o knihách a ako knihy vnímať.
 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac foto tu...

Beseda s Luciou Saskovou

V stredu 18.5.2022 bola hosťom projektu Vihorlatskej knižnice Keď sa začítame 4, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, slovenská spisovateľka, Lucia Sasková. Debutovala v roku 2012 románom Neznámych nemiluj, pričom úspešná prvotina sa v tomto roku dočkala už tretej dotlače. Sasková patrí k pomerne plodným autorkám, za 10 rokov literárnej činnosti jej vyšlo 10 kníh, viaceré z nich boli preložené aj do českého jazyka. Spracúva závažné témy (smrteľná choroba, znásilnenie, osamelosť, smrť blízkych, psychiatrické choroby a pod.) čitateľsky príťažlivým spôsobom. Jej romány sa na knižničnej polici preto nikdy dlho neohrejú. Svoje čitateľky potešila informáciou, že už v jeseni sa môžu tešiť na ďalší z jej príbehov.

Viac foto tu...

Zahrajme sa s písmenkami – ZŠ Pugačevova

V stredu 18. mája 2022 si hravé popoludnie v našej knižnici užili prváci a druháci zo ZŠ Pugačevova. Hravou  formou si deti zopakovali abecedu, hľadali skryté rozprávky, maľovali na tabuľu a tiež si pozreli našu letnú terasu. So záujmom si prezerali knihy a tí, ktorí už vlastnia čitateľský preukaz, si knihy aj požičali. Hravé predpoludnia sú každú stredu venované našim predškolákom a popoludnia prvákom, stačí sa prihlásiť mailom alebo telefonicky.

Viac foto tu...

Projekt Svoj príbeh rozpráva realizuje naša knižnica štvrtýkrát. V aktuálnom ročníku sme sa rozhodli dať cielene viac priestoru autorom z nášho regiónu, ktorí majú zatiaľ vydanú jednu knihu, teda prvotinu. V tomto kontexte sme 17.mája 2022 privítali na besede dvoch autorov, Viliama Kovaľa, autora veršovanej drámy Tieňoví hráči a Janka Račka, autora básnického debutu ...neviem kráčať po hladine. Obaja rozprávali o svojom vzťahu k literatúre, o vlastnom písaní a jeho úskaliach a zazneli aj úryvky z oboch diel. Knihy nájdete aj v našom knižničnom fonde.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

                                                        Viac foto tu...

Májového stretnutia klubu čitateľov Čítajko sa zúčastnili piati klubisti. Témou stretnutia bola séria kníh Tom Gates. Spoločne sme odhaľovali pozitívne vlastnosti, ktoré začínajú na rovnaké písmená ako sú v Tomovom krstnom mene. Zistili sme, že aj medzi nami sú tvoriví teoretici, obetaví optimisti aj milí mudrlanti.  Súčasťou debaty o knihách bola tiež aktivita, v rámci ktorej deti vyrábali jednoduché predmety inšpirované Tomovými nápadmi. Už z domu si inšpirácie priniesli Eli a Nelka, priamo na mieste vznikali najmä stojany na písacie potreby.
Čítajkovia sa dohodli, že v mesiaci jún sa budeme rozprávať o komiksoch.

Viac foto tu...