Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Literárne talenty 2017

Literárne talenty 2017

V stredu 21.6.2017, na vyhodnotení už 37.ročníka literárnej súťaže „Literárne talenty“ Marián Andričík poznamenal, že je potešiteľné, že v dnešných uponáhľaných časoch sa stále nájde dosť tých, ktorí sú ochotní venovať čas na prvý pohľad takej nepraktickej činnosti, akou je písanie poézie. Markéta Andričíková bola rada, že sa do kategórie Próza zapojili autori všetkých vekových kategórií a mnohí priniesli aj veľmi zaujímavé čítanie. Do súťaže prišlo 354 prác z oblasti poézie a prózy od 281 neprofesionálnych tvorcov. Veľká vďaka patrí nielen autorom, ale i hodnotiteľom, Markéte Andričíkovej a Mariánovi Andričíkovi a tiež učiteľom a ilustrátorke zborníka vyhodnotených prác, Soni Köröšiovej, žiačke ZUŠ na Mierovej ulici.

SLOVENSKO-krajina plná tajomstiev

SLOVENSKO-krajina plná tajomstiev

Bohato ilustrované publikácie so spoločným názvom SLOVENSKO - krajina plná tajomstiev s podnázvami kníh Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2, predstavila šéfredaktorka vydavateľstva Class Košice Lenka ŠINGOVSKÁ na besede dňa 13.10.2017 deťom zo ZŠ Kudlovská Humenné, ktorá bola spestrená výstavou ilustrácií Zuzany Fuskovej.

Prezentácia knihy "Chrbtom k horám"

Prezentácia knihy "Chrbtom k horám"

V piatok 16.6.2017, podvečer sme v knižnici privítali historika Paula Roberta Magocsiho z Toronta a profesora Petra Švorca z Prešovskej univerzity, ktorí nám predstavili publikáciu o dejinách karpatských Rusínov a Karpatskej Rusi. Autor knihy, P. R. Magocsi si počas rozprávania zaspomínal aj na svojich predkov zo Zakarpatskej Ukrajiny a odpovedal na mnohé zvedavé otázky publika.