Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Kvety krvi

Kvety krvi - koniec 1.sv.vojny

V piatok 9.novembra 2018 sme si v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy a OZ Podvihorlatská paleta pripomenuli významnú udalosť v našich dejinách: ukončenie 1.svetovej vojny a vznik Československa. Podujatie sa zároveň konalo aj pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorý bol po skončení vojny stanovený na 11.november. Symbolom tohto dňa sú červené maky, kvety krvi. Červený mak sa ako symbol úcty vojnovým obetiam prvý krát objavil v básni kanadského lekára Johna McCrea „Na flámskych poliach“, ktorý slúžil ako vojenský chirurg. Členky a členovia Podvihorlatskej palety a spolu s nimi výtvarníci zo spriatelených združení z Poľska a Maďarska namaľovali viac ako 20 obrazov, na ktorých kvitnú maky rôznych veľkostí. Zástupcovia Klubu vojenskej histórie prítomným rozprávali o tom, ako sa vznik Československa dotkol nášho regiónu, aké sú najčastejšie stereotypy súvisiace s prvou svetovou vojnou ale prezradili tiež, aké aktivity chystajú na najbližšie mesiace.

Zábavná poézia

Zábavná poézia

ZŠ Kudlovská v Humennom získala z Fondu na podporu umenia finančný príspevok na projekt, v rámci ktorého okrem iného kúpili nové knihy a do učebných osnov zakomponovali voliteľný predmet ČRD (čítame – rozumieme – diskutujeme). Je určený žiakom 6.ročníka a jeho cieľom je rozvoj čitateľskej gramotnosti, motivovanie k čítaniu a zlepšenie vyjadrovacích schopností žiakov. Aby bol predmet atraktívnym, pozývajú naň aj propagátorov čítania. V piatok 23.novembra 2018 bola hosťom pracovníčka Vihorlatskej knižnice v Humennom, Mgr. Zuzana Švecová. So šiestakmi sa venovala poézii. Pripravila si niekoľko básní od rôznych autorov, s ktorými následne žiaci pracovali. Deti ich čítali nahlas, hrali sa so slovami a s ich významami a k jednej z vybraných básní dokonca dotvárali vlastné trojveršie. Hodinu ukončili spoločnou tvorbou poetických papierových lietadielok.

Sovy Slovenska

Sovy Slovenska

V piatok 16.novembra 2018 si študenti SZŠ vypočuli zaujímavú prednášku Ing. Anny Mackovej z CHKO Východné Karpaty na tému „Sovy Slovenska“. Pútavé rozprávanie o druhoch žijúcich na našom území, spôsobe ich života a typickom správaní dopĺňali vizuálne a zvukové pomôcky: preparát sovy, sovie pierko a nahrávky sovích zvukov.

 ZŠ Kudlovská v Humennom získala z Fondu na podporu umenia finančný príspevok na projekt,  v rámci ktorého okrem iného kúpili nové knihy a do učebných osnov zakomponovali voliteľný predmet ČRD (čítame – rozumieme – diskutujeme). Je určený žiakom 6.ročníka a jeho cieľom je rozvoj čitateľskej gramotnosti, motivovanie k čítaniu a zlepšenie vyjadrovacích schopností žiakov.

V piatok 16.novembra 2018 si študenti SZŠ vypočuli zaujímavú prednášku Ing. Anny Mackovej z CHKO Východné Karpaty na tému „Sovy Slovenska“. Pútavé rozprávanie o druhoch žijúcich na našom území, spôsobe ich života a typickom správaní dopĺňali vizuálne a zvukové pomôcky: preparát sovy, sovie pierko a nahrávky sovích zvukov.

Viac foto tu...

V piatok 9.novembra 2018 sme si v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy a OZ Podvihorlatská paleta pripomenuli významnú udalosť v našich dejinách: ukončenie 1.svetovej vojny a vznik Československa. Podujatie sa zároveň konalo aj pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorý bol po skončení vojny stanovený na 11.november. Symbolom tohto dňa sú červené maky, kvety krvi.

V stredu 24.októbra 2018 sa zúročila spolupráca troch organizácii v jeden zaujímavý spoločný podvečer. Vihorlatské múzeum v Humennom, Vihorlatská knižnica v Humennom a humenské Kníhkupectvo na Korze priniesli záujemcom literárny večer venovaný súčasnej českej próze. Súčasná česká literatúra ako celok je datovaná od obdobia pádu komunizmu, teda od roku 1990 a jej súčasťou je množstvo autorov.

Október 2018 je v slovenských dejinách významným dátumom, keďže si pripomíname  100 rokov od vzniku 1.ČSR. 22.október bol zároveň Medzinárodným dňom školských knižníc. Pri tejto príležitosti pripravila Vihorlatská knižnica v Humennom v spolupráci s Gymnáziom arm. gen. L. Svobodu v Humennom malú retro výstavu predmetov, ktoré dokumentovali bežný život v Československu za posledných 100 rokov.