Vihorlatská knižnica v Humennom

Tel: +421577763517, IČO: 37781464

E-mail: kniznica@vkhe.sk

Aktuálny výpožičný čas

.

Jún vo Vihorlatskej knižnici

Aktualita

 

INFORMÁCIE PRE ČITATEĽOV

Každý návštevník je pri vstupe do budovy povinný mať rúško, prípadne mať prekrytý nos a ústa šálom či šatkou. Pri vstupe do budovy aj pred jednotlivými oddeleniami budú na viditeľných miestach umiestnené dezinfekčné prípravky na ruky, ktoré je každý návštevník povinný použiť.

Z bezpečnostných dôvodov zatiaľ používatelia nebudú mať umožnený vstup do jednotlivých oddelení. Vaše požiadavky budú vybavovať knihovníčky pri vstupných dverách jednotlivých oddelení, preto by bolo ideálne, ak by každý, kto príde, mal vopred pripravený zoznam požadovaných kníh. Čitatelia budú tiež povinní dodržovať 2 metrové rozostupy.

Vrátené knihy budú umiestnené v karanténnych miestnostiach a až po uplynutí stanoveného počtu dní budú odpísané z konta čitateľa.

Čitatelia momentálne nebudú mať umožnený prístup na internet ani do študovní. Všetky tieto opatrenia sú realizované na základe odporúčaní vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR, Slovenskou asociáciou knižníc a Slovenskou národnou knižnicou v Martine.