Get Adobe Flash player

Výpožičný čas

Pondelok 12:00 - 16:00

Utorok 7.30 - 18.00

Streda 7.30 - 18.00

Štvrtok 7.30 - 18.00

Piatok 7.30 - 18.00

Sobota  7.30 - 12.00

Ako sa stať čitateľom knižnice?

Čitateľom sa môže stať občan SR, člen rodiny alebo cudzinec po zaregistrovaní sa a zaplatení poplatku. Ten vystaví pracovník knižnice po predložení platného preukazu totožnosti a podpísaní prehlásenia o dodržiavaní jednotlivých ustanovení knižničného poriadku. Osobné údaje čitateľa sú chránené podľa zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak občan neuvedie údaje, ktoré oprávňuje získať Záväzné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 1/2005, nemôže byť zapísaný za čitateľa. Čitateľský preukaz oprávňuje čitateľa využívať služby knižnice po dobu 12 mesiacov od vydania preukazu.

infolib

Náš zriaďovateľ

vuc logo

Výpožičný čas

vyp cas 2014

Vyhľadávanie