Get Adobe Flash player

Oddelenie náučnej literatúry

Poskytuje základné výpožičné služby pre čitateľov nad 15 rokov, rezervovanie dokumentov, konzultačné služby, informačnú výchovu pre žiakov stredných škôl, literatúru a časopisy z oblasti prírodných, technických vied, zdravotníctva, jazykovedy, športu ...

SAM 2990

infolib

Náš zriaďovateľ

vuc logo

Výpožičný čas

vyp cas 2014

Vyhľadávanie